Menu
Background

Thư viện ảnh

Bàn giao máy sưởi ấm bệnh nhân WarmTouch 6000, AM-301, Máy hút dịch Askin C30

(10/02/2016)

Ngày 10.02.2016, Y tế Hợp Lực tiến hành Bàn giao máy sưởi ấm bệnh nhân WarmTouch 6000, Máy làm ấm máu và dịch truyền AM-301,...

Y tế Hợp Lực tham gia Hội hoa xuân Q. Bình Thạnh

(24/01/2016)

Ngày 24.01.2016, Y tế Hợp Lực tham gia "Hội Hoa Xuân" do Q. Bình Thạnh tổ chức hướng đến Xuân yêu thương 2016.

Giới thiệu giải pháp áp lực cơ học tại hội nghị phẩu thuật bàn tay 2015

(25/09/2015)

Ngày 25.09.2015, Y tế Hợp Lực tham gia "Hội nghị phẩu thuật bàn tay" do hãng Covidien (Medtronic) tổ chức thực hiện.

Triển khai demo Máy SCD tại BV Đại Học Y Dược TP. HCM

(05/07/2015)

Ngày 05.07.2015, Y tế Hợp Lực Triển khai demo Máy SCD tại BV Đại Học Y Dược TP. HCM.

Triển khai demo Máy SCD tại BV Trưng Vương

(02/06/2015)

Ngày 02.06.2015, Y tế Hợp Lực triển khai demo Máy áp lực cơ học SCD tại Bệnh viện Trưng Vương.

Hội thảo giới thiệu Máy áp lực cơ học SCD trong phòng ngừa DVT

(25/04/2015)

Ngày 25.04.2015, Y tế Hợp Lực đã phối hợp với Bênh viện Thủ Đức tổ chức thành công chương trình "Hội thảo giới thiệu...

Buổi chia sẻ về Máy áp lực cơ học SCD 700

(12/03/20015)

Ngày 12.03.2015, y tế Hợp Lực tổ chức "Buổi chia sẻ về Máy áp lực cơ học SCD 700" với tất cả điều dưỡng tại Bệnh...

Hội thảo chuyên đề

(12/01/2015)

Ngày 12.01.2015, Y tế Hợp Lực phối hợp với Bệnh viện Gò Vấp tổ chức hội thảo chuyên đề "Áp lực cơ học" trong phòng...

Hội thảo chuyên đề

(12/12/2014)

Ngày 12.12.2014, Sở y tế Cần Thơ phối hợp với bệnh viện Phụ sản Cần Thơ tổ chức Hội thảo chuyên đề "Thuyên tắc...

Thiết bị Y tế Hợp Lực| Ổn Định Thân Nhiệt | Máy Sưởi Ấm Bệnh Nhân| Áp Lực Cơ Học