Menu
Background

Thư viện

Triển khai Máy SCD tại bệnh viện Nhân Dân Gia Định

Ngày 14.11.2013, Công ty Y tế Hợp Lực đã triển khai giới thiệu và demo máy áp lực cơ học SCD (Covidien - Mỹ) trong phòng ngừa thuyên tắc huyết khối với đông đảo Y Bác sĩ tại bệnh viện Nhân Dân Gia Định (NDGĐ).