Menu
Background

Thư viện

Hội nghi VTE trong thai kỳ tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định

Các giải pháp như máy áp lực cơ học SCD 700, vớ y khoa TED được chia sẻ tại Hội nghi VTE trong thai kỳ được đông đảo Y Bác sĩ tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định hướng ứng nồng nhiệt.