Menu
Background

Thư viện

CBNV Y tế Hợp Lực Khám phá Vương quốc Cambodia

Ngày 14.07.2016, Y tế Hợp Lực tổ chức chương Khám phá Vương quốc Cambodia cho CBNV. Một hành trình khám phá thú vị để nạp năng lượng cho ngày mới năng động.