Menu
Background

Thư viện

Buổi chia sẻ về Áp lực cơ học tại Bệnh viện FV

Ngày 22.10.2014, Y tế Hợp Lực đã tổ chức Buổi chia sẻ về Áp lực cơ học tại Bệnh viện FV với các sản phẩm được giới thiệu như: Máy áp lực cơ học SCD 700, Vớ Y khoa TED