Menu
Background

Thư viện

Giới thiệu về vai trò áp lực cơ học DVT tại Bệnh viện 115 TP.HCM

Ngày 21.05.2018, Công ty CP Giải Pháp và Dịch vụ Hợp Lực (Y tế Hợp Lực) đã có buổi giới thiệu về về vai trò áp lực cơ học trong phòng ngừa thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT), cũng như các giải pháp về áp lực cơ học trong phòng ngừa huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT) như: Máy áp lực cơ học VenaFlow Elite (Máy ép hơi ngắt quãng), Máy áp lực cơ học Vena Pro, Vớ y khoa Veinax, ... tại Bệnh viện 115 TP. HCM.