Menu
Background

Thư viện

Y tế Hợp Lực thăm và tặng quà tại Nhà Dưỡng Lão Tình Thương Vinh Sơn

Ngày 08.06.2016, Y tế Hợp Lực thăm và tặng quà cho hơn 60 các cụ già đang sinh sống tại Nhà Dưỡng Lão Tình Thương Vinh Sơn