Menu
Background

Thư viện

DJO Global training về sản phẩm giảm đau bằng áp lực

Ngày 04.09.2016, Y tế Hợp Lực tham gia chương trình training về sản phẩm giảm đau bằng áp lực của hãng DJO Global. Tại buổi training nhiều sản phẩm hữu ích trong việc điều trị như: Aircast Cryo Cuff (Giảm đau bằng áp lực lạnh), Giày đi bộ không bó bột (Airselect Elite), dụng cụ tập nắn ngón chân cái Hallufix, ...