Menu
Background

Thư viện

Giới thiệu Máy SCD 700 tại khoa sản BV Đại Học Y Dược TP. HCM

Ngày 24.07.2012, Công ty Y tế Hợp Lực đã giới thiệu về máy Áp lực cơ học SCD 700 - Phòng ngừa thuyên tắc huyết khối đặc biệt với phụ nữ mang thai tại Khoa 24.05Sản BV Đại Học Y Dược TP.HCM.