Menu
Background

Thư viện

Y tế Hợp Lực tổ chức chương trình Bữa cơm từ thiện

Ngày 02.04.2016, Y tế Hợp Lực tổ chức chương trình "Bữa cơm từ thiện" tại bệnh viện Ung Bướu Q. Bình Thạnh, TP.HCM.