Menu
Background

Thư viện

Triển khai Demo Máy SCD và Vớ y khoa TED tại Usic Viện Tim

Ngày 30/08/2013 Công ty y tế Hợp Lực Triển khai Demo Máy SCD và Vớ y khoa TED tại Usic Viện Tim trong việc phòng ngừa huyết khối tĩnh mạch sâu, suy giãn tĩnh mạch chân.