Menu
Background

Thư viện

Y tế Hợp Lực tổ chức chương trình "Khám sức khỏe từ thiện"

Ngày 06.12.2014, Y tế Hợp Lực tổ chức chương trình "Khám sức khỏe từ thiện" cùng sự phối hợp của đoàn Bác sĩ Hello Doctor.