Thiết bị Y tế Hợp Lực | Ổn Định Thân Nhiệt | Máy Sưởi Ấm Bệnh Nhân| Áp Lực Cơ Học| Bơm Tiêm Giảm Đau| Máy Ép Hơi Ngắt Quãng

Menu
Background

Thư viện

Y tế Hợp Lực tổ chức chương trình "Khám sức khỏe từ thiện"

Ngày 06.12.2014, Y tế Hợp Lực tổ chức chương trình "Khám sức khỏe từ thiện" cùng sự phối hợp của đoàn Bác sĩ Hello Doctor.