Thiết bị Y tế Hợp Lực | Ổn Định Thân Nhiệt | Máy Sưởi Ấm Bệnh Nhân| Áp Lực Cơ Học| Bơm Tiêm Giảm Đau| Máy Ép Hơi Ngắt Quãng

Menu
Background

Thư viện

Y tế Hợp Lực thăm và tặng quà tại Nhà Dưỡng Lão Tình Thương Vinh Sơn

Ngày 08.06.2016, Y tế Hợp Lực thăm và tặng quà cho hơn 60 các cụ già đang sinh sống tại Nhà Dưỡng Lão Tình Thương Vinh Sơn