Thiết bị Y tế Hợp Lực | Ổn Định Thân Nhiệt | Máy Sưởi Ấm Bệnh Nhân| Áp Lực Cơ Học| Bơm Tiêm Giảm Đau| Máy Ép Hơi Ngắt Quãng

Menu
Background

Thư viện

Y tế Hợp Lực giới thiệu giải pháp áp lực cơ học tại Đại hội gây mê hồi sức TP. HCM

Ngày 14.05.2016, TP. HCM tổ chức "Đại hội Gây mê Hồi sức TP. HCM" cùng với sự tham gia của Y bác sĩ đến từ các bệnh viện trên địa bàn TP. HCM cùng với hơn 100 doanh nghiệp thiết bị y tế tham gia đại hội. Tại đại hội, Y tế Hợp Lực đã giới thiệu các giải pháp về Áp lực cơ học như: Máy ép hơi ngắt quảng SCD, vớ áp lực/ vớ y khoa Mỹ TED.