Thiết bị Y tế Hợp Lực | Ổn Định Thân Nhiệt | Máy Sưởi Ấm Bệnh Nhân| Áp Lực Cơ Học| Bơm Tiêm Giảm Đau| Máy Ép Hơi Ngắt Quãng

Menu
Background

Thư viện

Triển khai demo Máy sưởi ấm bệnh nhân WarmTouch 6000

Ngày 02.08.2014, Y tế Hợp Lực đã "Triển khai demo Máy sưởi ấm bệnh nhan WarmTouch 6000" cùng sự phối hợp của đội ngũ Y Bác sĩ Bệnh viện Ngoại Thần Kinh Quốc Tế. Tại buổi chia sẻ, ngoài các đặc tính nỗi bật của máy sưởi ấm bệnh nhân WarmTouch 6000, Y tế Hợp Lực còn chia sẻ các sản phẩm khác trong giải pháp ổn định thân nhiệt bệnh nhân như: Máy làm ấm máu dịch truyền AM-301, giải pháp Áp lực cơ học như: Máy ép hơi ngắt quảng SCD và Vớ y khoa Mỹ TED.