Thiết bị Y tế Hợp Lực | Ổn Định Thân Nhiệt | Máy Sưởi Ấm Bệnh Nhân| Áp Lực Cơ Học| Bơm Tiêm Giảm Đau| Máy Ép Hơi Ngắt Quãng

Menu
Background

Thư viện

Triển khai Demo máy SCD và Vớ y khoa TED tại Khoa ICU BV Chợ Rẫy

Ngày 02.10.2013, Công ty Y tế Hợp Lực đã phối hợp với Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức thành công chưa trình "Demo máy SCD và Vớ y khoa TED tại Khoa ICU". Thông qua chương trình, nhiều giải pháp về áp lực cơ học cũng như giải pháp ổn định thân nhiệt bệnh nhân được cung cấp đến đội ngũ Y bác sĩ của Khoa như: máy SCD Express, SCD 700, vớ y khoa TED, Máy sưởi ấm bệnh nhân, ... Với những công nghệ mới đi kèm với dịch vụ ngày càng được nâng cao của bệnh viện. Hy vọng, bệnh nhân sẽ có những bước tiến triển khả quan hơn trong quá trình điều trị.