Thiết bị Y tế Hợp Lực | Ổn Định Thân Nhiệt | Máy Sưởi Ấm Bệnh Nhân| Áp Lực Cơ Học| Bơm Tiêm Giảm Đau| Máy Ép Hơi Ngắt Quãng

Menu
Background

Thư viện

Triển khai Demo máy SCD và Vớ y khoa TED tại Khoa Gây Mê Hồi Sức BV Chợ Rẫy

Ngày 29.10.2013, Công ty Y tế Hợp Lực đã phối hợp với Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức thành công chương trình "Triển khai Demo máy SCD và Vớ y khoa TED tại Khoa Gây Mê Hồi Sức BV Chợ Rẫy". Tại chương trình, công ty Y tế Hợp Lực đã cung cấp nhiều giải pháp về Ổn định thân nhiệt, Áp lực cơ học trong phòng ngừa thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch sâu thông qua các sản phẩm như: Máy SCD 700, Máy sưởi ấm bệnh nhân, Vớ y khoa, ...