Thiết bị Y tế Hợp Lực | Ổn Định Thân Nhiệt | Máy Sưởi Ấm Bệnh Nhân| Áp Lực Cơ Học| Bơm Tiêm Giảm Đau| Máy Ép Hơi Ngắt Quãng

Menu
Background

Thư viện

Triển khai Demo máy SCD và Vớ y khoa TED tại Khoa CTCH BV Chợ Rẫy

Ngày 24.10.2013, Công ty Y tế Hợp Lực phối hợp với BV Chợ Rẫy tổ chức thành công chương trình "Triển khai Demo máy SCD và Vớ y khoa TED tại Khoa CTCH BV Chợ Rẫy". Các giải pháp về ổn định thân nhiệt, Áp lực cơ học được giới thiệu đến Y Bác sĩ thông qua các sản phẩm như: Máy sưởi ấm bệnh nhân, Máy SCD, Vớ y khoa TED, Máy làm ấm máu và dịch truyền AM 301, ...