Thiết bị Y tế Hợp Lực | Ổn Định Thân Nhiệt | Máy Sưởi Ấm Bệnh Nhân| Áp Lực Cơ Học| Bơm Tiêm Giảm Đau| Máy Ép Hơi Ngắt Quãng

Menu
Background

Thư viện

Triển khai demo Máy SCD tại BV Đại Học Y Dược TP. HCM

Ngày 05.07.2015, Y tế Hợp Lực Triển khai demo Máy áp lực cơ học SCD, Vớ y khoa Mỹ TED tại BV Đại Học Y Dược TP. HCM.