Thiết bị Y tế Hợp Lực | Ổn Định Thân Nhiệt | Máy Sưởi Ấm Bệnh Nhân| Áp Lực Cơ Học| Bơm Tiêm Giảm Đau| Máy Ép Hơi Ngắt Quãng

Menu
Background

Thư viện

Hợp Lực Medical tham gia hội thảo cải tiến kiểm soát đường thở

Ngày 23.08.2018 tại thành phố Nha Trang, đại diện hãng Matronic/Covidien, công ty CP Giải Pháp và Dịch Vụ Hợp Lực (Y tế Hợp Lực) đã có buổi chia sẻ về giải pháp ổn định thân nhiệt bệnh nhân với các máy như: máy sưởi ấm bệnh nhân WarmTouch6000, máy làm ấm máu và dịch truyền AM301, … giải pháp bơm tiêm điện giảm đau thông minh (Bơm tiêm điện giảm đau Rythmic -Micrel) tại hội thảo “Những cải tiến trong kiểm soát đường thở và theo dõi bệnh nhân gây tê”.