Thiết bị Y tế Hợp Lực | Ổn Định Thân Nhiệt | Máy Sưởi Ấm Bệnh Nhân| Áp Lực Cơ Học| Bơm Tiêm Giảm Đau| Máy Ép Hơi Ngắt Quãng

Menu
Background

Thư viện

Hội thảo về Máy sưởi ấm bệnh nhân WarmTouch 6000 Tại BV Triều An

Ngày 10.08.2016, Y tế Hợp Lực tổ chức Hội thảo về Máy sưởi ấm bệnh nhân WarmTouch 6000 Tại BV Triều An với sự tham gia của Y Bác sĩ toàn bệnh viện. Tại hội thảo, nhiều sản phẩm được giới thiệu cho giải pháp ổn định thân nhiệt bệnh nhân như: Máy sưởi ấm bệnh nhân WT6000, Máy làm ấm máu dịch truyền AM-301 và giải pháp Áp lực cơ học như: Máy áp lực cơ học/ Máy ép hơi ngắt quản SCD, Vớ y khoa Mỹ TED, ...