Thiết bị Y tế Hợp Lực | Ổn Định Thân Nhiệt | Máy Sưởi Ấm Bệnh Nhân| Áp Lực Cơ Học| Bơm Tiêm Giảm Đau| Máy Ép Hơi Ngắt Quãng

Menu
Background

Thư viện

Hội thảo giới thiệu Máy áp lực cơ học SCD trong phòng ngừa DVT

Ngày 25.04.2015, Y tế Hợp Lực đã phối hợp với Bênh viện Thủ Đức tổ chức thành công chương trình "Hội thảo giới thiệu Máy áp lực cơ học SCD trong phòng ngừa thuyên tắc huyết khối (DVT) đến với Y Bác sĩ tại Bệnh viện.