Thiết bị Y tế Hợp Lực | Ổn Định Thân Nhiệt | Máy Sưởi Ấm Bệnh Nhân| Áp Lực Cơ Học| Bơm Tiêm Giảm Đau| Máy Ép Hơi Ngắt Quãng

Menu
Background

Thư viện

Hội nghi VTE trong thai kỳ tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định

Các giải pháp như máy áp lực cơ học SCD 700, vớ y khoa TED được chia sẻ tại Hội nghi VTE trong thai kỳ được đông đảo Y Bác sĩ tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định hướng ứng nồng nhiệt.