Thiết bị Y tế Hợp Lực | Ổn Định Thân Nhiệt | Máy Sưởi Ấm Bệnh Nhân| Áp Lực Cơ Học| Bơm Tiêm Giảm Đau| Máy Ép Hơi Ngắt Quãng

Menu
Background

Thư viện

Giới thiệu về DVT tại khoa Nội Thần Kinh BV Quốc tế Đồng Nai

Ngày 09.03.2018, Công ty CP Giải Pháp và Dịch vụ Hợp Lực (Y tế Hợp Lực) đã có buổi giới thiệu về về vai trò áp lực cơ học trong phòng ngừa thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT), cũng như các giải pháp về áp lực cơ học trong phòng ngừa huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT) như: Máy áp lực cơ học VenaFlow Elite (Máy ép hơi ngắt quãng), Máy áp lực cơ học Vena Pro, Vớ y khoa Veinax, ... tại khoa Nội Thần Kinh bệnh viện Quốc Tế Đồng Nai.