Thiết bị Y tế Hợp Lực | Ổn Định Thân Nhiệt | Máy Sưởi Ấm Bệnh Nhân| Áp Lực Cơ Học| Bơm Tiêm Giảm Đau| Máy Ép Hơi Ngắt Quãng

Menu
Background

Thư viện

Giới thiệu máy Warmtouch 6000 tại Hội nghị hồi sức cấp cứu TP. HCM năm 2016

Ngày 12.11.2016, TP. HCM tổ chức chương trình Hội nghị khoa học thường niên hội hồi sức cấp cứu. Với tư cách là nhà tài trợ, hãng Medtronic đã giới thiệu nhiều dòng sản phẩm hữu ích như máy sưởi ấm bệnh nhân WarmTouch 6000, máy ép hơi ngắt quảng/áp lực cơ học SCD, vớ y khoa TED, ... cùng nhiều sản phẩm khác và được phân phối bởi nhà phân phối ủy quyền Công ty Cp Giải Pháp và Dịch vụ Hợp Lực ( Y tế Hợp Lực).