Thiết bị Y tế Hợp Lực | Ổn Định Thân Nhiệt | Máy Sưởi Ấm Bệnh Nhân| Áp Lực Cơ Học| Bơm Tiêm Giảm Đau| Máy Ép Hơi Ngắt Quãng

Menu
Background

Thư viện

Giới thiệu Máy SCD, Vớ y khoa Mỹ TED tại khoa Ngoại tiêu hoá

Ngày 20.05.2016, Y tế Hợp Lực giới thiệu Máy SCD, Vớ y khoa Mỹ TED tại khoa Ngoại tiêu hoá BV Đại Học Y Dược TP. HCM