Thiết bị Y tế Hợp Lực | Ổn Định Thân Nhiệt | Máy Sưởi Ấm Bệnh Nhân| Áp Lực Cơ Học| Bơm Tiêm Giảm Đau| Máy Ép Hơi Ngắt Quãng

Menu
Background

Thư viện

Giới thiệu giải pháp áp lực cơ học tại hội nghị phẩu thuật bàn tay 2015

Ngày 25.09.2015, Y tế Hợp Lực tham gia "Hội nghị phẩu thuật bàn tay" do hãng Covidien (Medtronic) tổ chức thực hiện. Tại hội nghị, nhiều sản phẩm giải pháp mới như: Áp lực cơ học, Ổn định thân nhiệt bệnh nhân, ... thông qua các sản phẩm như: Máy áp lực cơ học SCD, Vớ y khoa Mỹ TED, Máy sưởi ấm bệnh nhân WarmTouch 6000, .... cùng với các thiết bị hỗ trợ trong quá trình phẩu thuật bàn tay khác của hãng Covidien được giới thiệu tại hội nghị.