Thiết bị Y tế Hợp Lực | Ổn Định Thân Nhiệt | Máy Sưởi Ấm Bệnh Nhân| Áp Lực Cơ Học| Bơm Tiêm Giảm Đau| Máy Ép Hơi Ngắt Quãng

Menu
Background

Thư viện

CBNV Y tế Hợp Lực Khám phá Vương quốc Cambodia

Ngày 14.07.2016, Y tế Hợp Lực tổ chức chương Khám phá Vương quốc Cambodia cho CBNV. Một hành trình khám phá thú vị để nạp năng lượng cho ngày mới năng động.