Thiết bị Y tế Hợp Lực | Ổn Định Thân Nhiệt | Máy Sưởi Ấm Bệnh Nhân| Áp Lực Cơ Học| Bơm Tiêm Giảm Đau| Máy Ép Hơi Ngắt Quãng

Menu
Background

Thư viện

Buổi chia sẻ về vai trò áp lực cơ học trong phòng ngừa thuyên tắc huyết khối

Ngày 29.10.2016, Công ty Y tế Hợp Lực đã tổ chức thành công buổi chia sẻ về "Vai trò áp lực cơ học trong phòng ngừa thuyên tắc huyết khối" tại khoa ICU BV Chợ Rẫy. Tại buổi chia sẻ, công ty y tế Hợp Lực đã cung cấp những cải tiến về Máy SCD 700, Vớ TED, Máy sưởi ấm bệnh nhân Warm Touch 6000 và máy AM 301, ... trong các giải pháp Áp lực cơ học và ổn định thân nhiệt bệnh nhân.