Thiết bị Y tế Hợp Lực | Ổn Định Thân Nhiệt | Máy Sưởi Ấm Bệnh Nhân| Áp Lực Cơ Học| Bơm Tiêm Giảm Đau| Máy Ép Hơi Ngắt Quãng

Menu
Background

Thư viện

Buổi chia sẻ về vai trò Áp lực cơ học trong phòng ngừa DVT

Ngày 11.06.2016, Y tế Hợp Lực tổ chức Buổi chia sẻ Vai trò áp lực cơ học trong phòng ngừa thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT) tại khoa Nội thần kinh bệnh viện 175, cũng như chia sẻ về các giải pháp như: Máy ép hơi ngắt quảng/ Máy áp lực phân đoạn SCD, Vớ y khoa Mỹ TED, ...