Thiết bị Y tế Hợp Lực | Ổn Định Thân Nhiệt | Máy Sưởi Ấm Bệnh Nhân| Áp Lực Cơ Học| Bơm Tiêm Giảm Đau| Máy Ép Hơi Ngắt Quãng

Menu
Background

Thư viện

Buổi chia sẻ về Máy áp lực cơ học SCD 700

Ngày 12.03.2015, y tế Hợp Lực tổ chức "Buổi chia sẻ về Máy áp lực cơ học SCD 700" với tất cả điều dưỡng tại Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình. Tại buổi chia sẻ, các Điều dưỡng rất tích cực tham gia demo cũng như trãi nghiệm về máy áp lực SCD, Vớ y kho Mỹ TED, ... trước khi triển khai đến từng bệnh nhân.