Thiết bị Y tế Hợp Lực | Ổn Định Thân Nhiệt | Máy Sưởi Ấm Bệnh Nhân| Áp Lực Cơ Học| Bơm Tiêm Giảm Đau| Máy Ép Hơi Ngắt Quãng

Menu
Background

Thư viện

Buổi chia sẻ về huyết khối và thuyên tắc tĩnh mạch sâu (DVT) tại BV Thống Nhất Đồng Nai

Ngày 08.04.2014, Công ty y tế Hợp Lực phối hợp với BV Thống Nhất Đồng Nai tổ chức "Buổi chia sẻ về huyết khối và thuyên tắc tĩnh mạch sâu (DVT)". Tại buổi chia sẻ, nhiều giải pháp được giới thiệu như: Máy áp lực cơ học SCD, Vớ y khoa Mỹ TED, ... cũng như các giải pháp về ổn định thân nhiệt bệnh nhân thông qua các sản phẩm máy sưởi ấm bệnh nhân WT6000, máy làm ấm máu và dịch truyền AM301, ...