Thiết bị Y tế Hợp Lực | Ổn Định Thân Nhiệt | Máy Sưởi Ấm Bệnh Nhân| Áp Lực Cơ Học| Bơm Tiêm Giảm Đau| Máy Ép Hơi Ngắt Quãng

Menu
Background

Thư viện

Buổi chia sẻ về giải pháp Ổn định thân nhiệt bệnh nhân, Áp lực cơ học - Warmtouch 6000

Ngày17.05.2014, Công ty Y tế Hợp Lực đã tổ chức thành công buổi chia sẻ về "Buổi chia sẻ về vai trò Áp lực cơ học, Ổn định thân nhiệt bệnh nhân" tại Bênh viện 121 Cần Thơ thông qua máy SCD 700, máy sưởi ấm bệnh nhân WarmTouch 6000.  Tại buổi chia sẻ, công ty y tế Hợp Lực đã cung cấp những điểm cải tiến mới của Máy SCD 700, Vớ TED, Máy sưởi ấm bệnh nhân WarmTouch 6000 và máy AM 301, ... trong các giải pháp Áp lực cơ học và ổn định thân nhiệt bệnh nhân.