Thiết bị Y tế Hợp Lực | Ổn Định Thân Nhiệt | Máy Sưởi Ấm Bệnh Nhân| Áp Lực Cơ Học| Bơm Tiêm Giảm Đau| Máy Ép Hơi Ngắt Quãng

Menu
Background

Thư viện

Buổi chia sẻ về Áp lực cơ học tại Bệnh viện FV

Ngày 22.10.2014, Y tế Hợp Lực đã tổ chức Buổi chia sẻ về Áp lực cơ học tại Bệnh viện FV với các sản phẩm được giới thiệu như: Máy áp lực cơ học SCD 700, Vớ Y khoa TED