Thiết bị Y tế Hợp Lực | Ổn Định Thân Nhiệt | Máy Sưởi Ấm Bệnh Nhân| Áp Lực Cơ Học| Bơm Tiêm Giảm Đau| Máy Ép Hơi Ngắt Quãng

Menu
Background

Thư viện

Buổi chia sẻ các giải pháp trong Áp lực cơ học tại BV Nguyễn Tri Phương

Ngày 09.11.2014, Y tế Hợp Lực đã có Buổi chia sẻ các giải pháp trong Áp lực cơ học tại BV Nguyễn Tri Phương thông qua các sản phẩm như: Máy áp lực cơ học SCD 700, Vớ y khoa Mỹ TED