Thiết bị Y tế Hợp Lực | Ổn Định Thân Nhiệt | Máy Sưởi Ấm Bệnh Nhân| Áp Lực Cơ Học| Bơm Tiêm Giảm Đau| Máy Ép Hơi Ngắt Quãng

Menu
Background

Thư viện

Acility - Hội thảo hợp tác đầu tư khu vực Châu Á Thái Thái Bình Dương

Ngày 02.09.2016, Y tế Hợp Lực tham gia Hội thảo hợp tác đầu tư khu vực Châu Á Thái Thái Bình Dương tại BangKok - Thái Lan do hãng Acility tổ chức. Hội thảo là cơ hội để các nhà đầu tư, nhà phân phối tìm hiểu về sản phẩm, giao lưu và phát triển thị trường của các sản phẩm hãng Acility cung cấp.