Menu
Background

Thư viện

Y tế Hợp Lực tổ chức training về máy đo đường huyết Mỹ Vivachek

Ngày 06.04.2016, Y tế Hợp Lực tổ chức training về máy đo đường huyết Mỹ Vivachek với sự hướng dẫn trực tiếp của Ông Johnson Wang – Giám Đốc Kinh Doanh của VivaChek Laboratorie.