Menu
Background

Thư viện

Chương trình đào tạo về máy đo đường huyết Vivachek Ino

Ngày 15.07.2017, Y tế Hợp Lực tổ chức chương trình đào tạo máy đo đường huyết Vivachek Ino. Thông qua chương trình, Y tế Hợp Lực cung cấp các thông tin cụ thể về việc quản lý, nhận biết các dấu hiệu về sức khỏe trước, trong và sau khi bị bệnh của bệnh tiểu đường cũng như chi tiết về việc sử dụng máy đo đường huyết Vivachek Ino. 

Y tế Hợp Lực.