Menu
Background

Thư viện ảnh

Hội nghi VTE trong thai kỳ tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định

(15/03/2012)

Các giải pháp như máy áp lực cơ học SCD 700, vớ y khoa TED được chia sẻ tại Hội nghi VTE trong thai kỳ được đông đảo...

Hội thảo về dinh dưỡng và chăm sóc bệnh nhân nặng - Covidien

(26/11/2011)

Ngày 26/11/2011 Covidien tổ chức chương trình "Hội thảo về dinh dưỡng và chăm sóc bệnh nhân nặng cùng các nhà phân phối...

Hội nghị gây mê hồi sức (GMHS) toàn quốc 2010

(10/12/2010)

Hội nghị gây mê hồi sức (GMHS) toàn quốc 2010 được tổ chức bởi Hội gây mê hồi sức Việt Nam phối hợp với Sở y tế...

Thiết bị Y tế Hợp Lực| Ổn Định Thân Nhiệt | Máy Sưởi Ấm Bệnh Nhân| Áp Lực Cơ Học