Menu
Background

Thư viện ảnh

Demo Máy Áp Lực Cơ Học SCD 700 Tại BV Thành Đô

(03/05/2014)

Ngày 03.05.2015 công ty Y tế Hợp Lực triển khai Demo Máy Áp Lực Cơ Học SCD 700 Tại BV Thành Đô và được các Bác sĩ tham gia...

Buổi chia sẻ về huyết khối và thuyên tắc tĩnh mạch sâu (DVT) tại BV Thống Nhất Đồng Nai

(08/04/2014)

Ngày 08.04.2014, Công ty y tế Hợp Lực phối hợp với BV Thống Nhất Đồng Nai tổ chức "Buổi chia sẻ về huyết khối và thuyên...

Triển khai Máy SCD tại bệnh viện Nhân Dân Gia Định

(14/11/2013)

Ngày 14.11.2013, Công ty Y tế Hợp Lực đã triển khai giới thiệu và demo máy áp lực cơ học SCD (Covidien - Mỹ) trong phòng ngừa...

Hội nghị Thuyên tắc Huyết khối trong thai kỳ tại BV Đại Học Y Dược TP. HCM

(30/10/2013)

Ngày 30.10.2013, Bệnh viện Đại Học Y Dược TP. HCM tổ chức chương trinhg "Hội nghị Thuyên tắc Huyết khối trong thai kỳ"...

Buổi chia sẻ về vai trò áp lực cơ học trong phòng ngừa thuyên tắc huyết khối

(29/10/2013)

Ngày 29.10.2016, Công ty Y tế Hợp Lực đã tổ chức thành công buổi chia sẻ về "Vai trò áp lực cơ học trong phòng ngừa thuyên...

Triển khai Demo máy SCD và Vớ y khoa TED tại Khoa CTCH BV Chợ Rẫy

(24/10/2013)

Ngày 24.10.2013, Công ty Y tế Hợp Lực phối hợp với BV Chợ Rẫy tổ chức thành công chương trình "Triển khai Demo máy SCD và...

Triển khai Demo máy SCD và Vớ y khoa TED tại Khoa Gây Mê Hồi Sức BV Chợ Rẫy

(19/10/2013)

Ngày 29.10.2013, Công ty Y tế Hợp Lực đã phối hợp với Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức thành công chương trình "Triển khai...

Triển khai Demo máy SCD và Vớ y khoa TED tại Khoa ICU BV Chợ Rẫy

(02/10/2013)

Ngày 02.10.2013, Công ty Y tế Hợp Lực đã phối hợp với Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức thành công chưa trình "Demo máy SCD và...

BV Củ Chi tổ chức Hội thảo giãn tĩnh mạch chân

(20/09/2013)

Ngày 20.09.2013, BV Củ Chi đã tổ chức thành công chương trình "Hội thảo giãn tĩnh mạch chân" với sự tham gia đông đảo Y...

Thiết bị Y tế Hợp Lực| Ổn Định Thân Nhiệt | Máy Sưởi Ấm Bệnh Nhân| Áp Lực Cơ Học| Bơm Tiêm Giảm Đau