Menu
Background

Chăm Sóc Trẻ Sơ Sinh

Đèn Điều Trị Vàng Da Draeger PT 4000

Đèn điều trị vàng da Photo-Therapy 4000

Liệu pháp Bilirubin trong một loại đèn mới. Với độ tin cậy cao và chi phí vận hành thấp, Đèn điều trị vàng da Photo-Therapy 4000 được khuyến nghị là một bộ phận thiết bị có hiệu quả cao cho trẻ em để sử dụng để phân hủy bilirubin nồng độ cao.

Lợi ích

Liệu pháp Bilirubin trong một loại đèn mới

Với độ tin cậy cao và chi phí vận hành thấp*, Đèn điều trị vàng da Photo-Therapy 4000 được khuyến nghị là một bộ phận thiết bị có hiệu quả cao cho trẻ em để sử dụng trong phá vỡ nồng độ cao của bilirubin.

Liệu pháp cân bằng các mức cao của bilirubin

Đèn điều trị vàng da Photo-Therapy 4000 mang đến ánh sáng cường độ mạnh (bức xạ) ở các bước sóng hiệu quả nhất và che phủ toàn bộ diện tích bề mặt giường của trẻ sơ sinh

Liệu pháp điều trị vàng da hiệu quả và năng suất

Phần màu xanh của quang phổ, với mức hấp thụ đỉnh 460 nm, đặc biệt hiệu quả trong việc phân hủy bilirubin. Các đèn huỳnh quang “màu xanh” của Dräger phát ra những tia chính xác trong phạm vi này và do đó rất phù hợp cho việc điều trị vàng da*. 
 

 

 

Đèn điều trị vàng da Photo-Therapy 4000​

Kích thước nhỏ gọn

  • Trọng lượng nhẹ, không có tiếng ồn và kích thước nhỏ gọn khiến thiết bị này trở thành một thiết bị lý tưởng cho các khoa chăm sóc trẻ sơ sinh, NICU, và khoa nhi. Dräger PT 4000 phát ra hầu hết ánh sáng mà tại đó phần màu xanh của ánh sáng quang phổ có hiệu quả nhất trong phân hủy bilirubin với mức hấp thụ tối đa tại bước sóng 460 nm
Nội dung đang cập nhật...
Video